Condiții generale de utilizare a site-ului

Condiții generale de utilizare a site-ului

JuniorMind SRL a creat site-ul www.juniormind.ro și www.juniormind.com pentru a-și informa și ghida clienții.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos, precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți și îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat condițiile generale.

Drepturi de proprietate intelectuală

JuniorMind SRL este deținătorul site-ului de față. Fotografiile, textele, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate materialele educaționale integrate în acest site sunt proprietatea JuniorMind SRL și sunt protejate de Legea privind drepturile de autor, toate drepturile fiind rezervate.

Reproducerea, preluarea sau distribuția oricărei părți ale site-ului sau a materialelor educaționale constituie INFRACȚIUNE ce se pedepsește conform legilor în vigoare.

Informații despre produse și servicii

Site-ul constituie o prezentare generală a activităților și serviciilor oferite de către JuniorMind SRL.

În plus site-ul oferă o platformă de învățare care conține diverse materiale didactice oferite cu scopul de a ajuta utilizatorii să dobândească cunoștințe noi sau să își perfecționeze cunoștințele existente.

JuniorMind SRL își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul site în orice moment, fără preaviz.

Limitarea responsabilităților

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În niciun caz JuniorMind SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date, prejudiciu financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site. Conținutul site-ului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură.

Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiții General sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

Confidențialitate

În calitate de autor/proprietar/administrator al acestui site, JuniorMind SRL se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către dumneavoastră.

JuniorMind SRL utilizează metode și tehnici de securitate, dar și politici interne și proceduri de lucru aplicabile salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal și asigură persoanelor care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terțe părți decât în condițiile legii.

Administrare parolelor și codurilor de acces

În cursul procedurii de înregistrare, folosiți o adresă de email și o parolă. Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidențial al contului dumneavoastră, precum și a parolei și al tuturor acțiunilor posibile de a fi executate în contul și/sau cu parola dumneavoastră. Vă angajați să informați imediat JuniorMind SRL cu privire la orice utilizare neautorizată a contului și/sau parolei dumneavoastră, precum și să vă asigurați că vă deconectați la ieșirea din fiecare sesiune.

JuniorMind SRL nu va putea fi făcută responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligații.

Date personale

Puteți consulta acest site fără să vă dezvăluiți identitatea sau să dați cea mai mică informație în ceea ce vă privește.

În cursul procedurii de înregistrare vom colecta anumite date cu caracter personal (nume, adresă de email, număr de telefon). Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de către JuniorMind SRL în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Nicio exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil.

Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele dumneavoastră, interesele principale, sunt utilizate pentru a crea și a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și statistici legate de modul în care folosiți site-ul.

Rezolvările la testele publicate în cadrul platformei de învățare și alte informații similare care le publicați pe acest site e posibil să fie stocate cu scopul îmbunătățiri platformei.

Actualizarea condițiilor generale

JuniorMind SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment, fără a anunța în prealabil utilizatorii, Condițiile Generale precum și accesul la site. Aceste modificări și actualizări sunt aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site. Vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.